Zelena streha - Življenjski prostor za naravo

Ozelenjena poševna strehaOzelenjena po�evna strehaGeneracije, tradicija, inovacije

Zgodba o uspehu se je začela leta 1857, od bitumna, strešne lepenke do toplotno izolacijskih  plošč in ozelenjevanja streh. Tradicija in inovacije so obrodle sadove.

Nemško podjetje Bauder ponuja preizkušene sisteme zelenih streh iz prve roke, od parne zapore do rastlin za ozelenitev.

 

Ilustraciji prikazujeta primer sestave tople strehe z ozelenitvijo na leseni in betonski podkonstrukciji.

Prerez ozelenitve strehe z leseno konstrukcijo ostrešjaIlustracija-prerez ozelenitve strehe z leseno konstrukcijo ostre�ja Podkonstrukcija
Glede na način gradnje sestoji podkonstrukcija iz armiranega betona, plinobetona, trapezne pločevine ali lesa.

 Ločilni sloj
Na leseno podkonstrukcijo ni primerno lepljenje prvega sloja. Les mora biti zaščiten pred odprtim ognjem in omogočeno mora biti raztezanje in krčenje lesa. Zato je primeren ločilni in izravnalni trak BauderFLEX TA 600 pri novogradnji ali sanaciji. Trak se ponaša z velikimi raztezki in mehansko trdnostjo, zaradi česar je pretrg na področju žičnikov izključen. Zaradi velike dolžine traku je polaganje hitro.

 Predpremaz
Betonsko podlago je potrebno premazati s hladnim bitumenskim premazom. S tem se zlepijo prašni delci in sprejemljivost podlage s hidroizolacijo je boljša. Predpremaz Burkolit V zadosti te potrebe.

 Parna zapora
Parna zapora mora pri ozelenelih strehah v celoti onemogočiti vodni pari, da bi prodrla v toplotno izolacijo. Če se toplotna izolacija navlaži, je zaradi sestave zelene strehe onemogočeno njeno izsuševanje navzven. Sloji pri ekstenzivni ozelenitvi izpolnjeni z vodo, delujejo kot paro neprepustni. Pri intezivni ozelenitvi delujejo zbiralni sloji za vodo kot absolutno paro neprepustni. Bauderjeve parne zapore s kovinskimi sloji in z odgovarjajočimi Sd vrednostmi zadovoljijo na področju gradbene fizike vse zahteve.

Dva primera iz Bauderjeve ponudbe:

  • BauderTHERM DS 2 - Zanesljiv in hiter je hitrovarilen trak BauderTHERM DS 2. Njegove termične proge z aktiviranim samolepilnim bitumnom znatno skrajšajo čas polaganja . Poleg tega trak omogoča lepljenje toplotne izolacije brez dodatnih lepilnih sredstev.
  • BauderTEC KSD - Na trapezni pločevini in leseni podlagi je hladno samolepilna parna zapora BauderTEC KSD prava izbira. Trak se ponaša z zmanjšano občutljivostjo na požar in s hitrim polaganjem brez varjenja.

Prerez ozelenitve strehe - betonska podlagaIlustracija-prerez ozelenitve strehe - betonska podlaga Toplotna izolacija
Enoslojna plast toplotne izolacije vzdržuje konstantno temperaturo prostora in zmanjšuje zimske izgube toplote. Penjeni polivreta (PIR) kot najučinkovitejši toplotno izolativen material nudi že pri minimalni debelini odlično izolativnost: BauderPIR FA (λ 025), Bauder M ali Bauder T plošče v naklonu (λ 030).
 
 Prvi sloj hidroizolacije
Elastična hidroizolacija nudi zaščitni sloj pod zaključnim slojem. Na vročinsko obstoječo toplotno izolacijo BauderPIR, se polagajo BauderFLEX ali BauderTHERM trakovi. Na vročinsko občutljive podlage kot sta naprimer stiropor ali PIR FA ni mogočno varjenje trakov. V tem primeru so samolepilni hidroizolacijski tarkovi Bauder TEC KSA optimalna rešitev. 

 Protikoreninski zaključni sloj hidroizolacije
Bauder Pflanzschwarte in BauderPLANT E izpolnita dva pogoja: sta visokokakovostni zaključni hidroizolaciji in odporni na korenine. Obe zagotavljata dolgotrajno hidroizolacijo strehe, ki je neprebojna za korenine.

 BauderPLANT E
Ozelenela ali neozelenela streha? Z večnamenskim trakom BauderPLANT E ostajata obe možnosti odprti. Njegova elastomer bitumenska sestava presega zahteve DIN standardov. Nosilni sloj je iz visokokvalitetnega poliesterskega filca. Njegova vrhnja površina posuta z zelenim skriljem ščiti pred UV žarki. Tako je trak zaščiten pri vertikalnih zaključkih in v primerih kasnejših ozelenitev, saj pri izvedbi strehe pogosto še ni zagotovo določena končna podoba strehe. 

Ozelenjena ravna strehaOzelenjena ravna streha Bauder Pflanzschwarte
Tudi Bauder Pflanzschwarte sestoji iz posebnega bitumna odpornega na korenine. Z njegovim bakrenim nosilcem nudi dodatno protikoreninsko zaščito in visoko mehansko odpornost. Tako je uporaben v primerih, kjer se pričakujejo visoke mehanske obremenitve kot naprimer pri protikoreninskih hidroizolacijah podzemnih garaž. 

 Sestava ozelenitve
Z Bauder Sistemi za ozelenitev se lahko izvedejo intenzivni ali ekstenzivni načini ozelenitve. Več informacij o načinih ozelenitve lahko preberete v naših brošurah.

Miha Gorjanc
Predstavnik podjetja Bauder za Slovenijo.