Zakaj ozelenitev strehe?

Semiramidini viseči vrtoviSemiramidini vise�i vrtoviV zgodovninskih zapisih najdemo podatke, da so bili prvi »zeleni vrtovi« na ravnih strehah Daljnega vzhoda, govorijo o prečudovito urejenih Semiramidinih visečih vrtovih.

Tudi zapisi iz antičnih časov nam razkrivajo, da so tudi v Grčiji in Rimu (zaradi blage mediteranske klime) na terasah in ravnih strehah v posodah gojili okrasno in sadno drevje. Postopoma se je ta trend širil tudi na sever Evrope (Švedska) vendar samo kot privilegij bogatejših slojev.

V 19 st. so se zgodili pomembni premiki, med najpomembnejšimi je iznajdba J. Moniera (pariški vrtnar) – ojačan beton, potem moramo omeniti delo K. Palitza o »naravnih strehah izdelanih iz vulkanskega cementa«. Francoski predstavnik, Le Corbusier v svojih delih govori o mestnih vrtovih na strehah kot o »življenskem prostoru bodočnosti«.

Mesto - blokovska naseljaMesto - blokovska naseljaDanes v mestih stavbe in ostala infrastruktura pokriva več kot 90% naravnih tal, rastlinja skoraj ni, temperaturna njihanja so večja, vlažnost zraka je nižja, v zraku se zadržuje več škodljivih snovi, zaradi goste pozidave in visokih objektov ni prevetrevanja, hrup se bolj širi in še bi lahko naštevali.

Vsi ti posegi v naravno okolje negativno vplivajo na naše psihično in fizično počutje.

Z različnimi ukrepi se v drugih državah borijo za izboljšanje in dvig kvalitete življenja, eden od teh je tudi OZELENITEV STREH.

 

Velemesto - pogled z zrakaVelemesto - pogled z zraka

Ozelenitev ravnih strehOzelenitev ravnih streh

Prav zaradi pozitivnih vplivov na okolje ozelenitev streh v svetu doživlja vzpon. Podatki za Nemčijo (iz leta 2002) so dovolj zgovorni, ozelenili so cca.13-14 mio m² strešnih površin (stanovanjskih, poslovnih, industrijskih).

Zelena terasa - vrt na strehiZelena terasa - vrt na strehi Veliko občin (v Nemčiji) že v začetni fazi gradnje predpiše obvezno ozelenitev streh. Takih predpisov v Sloveniji še ni. Kaj pa vsaj razmišljanja v to smer? Pri nas se gradi in gradi, uničujejo se naravne površine in na najmanj primernih mestih nastajajo gosto pozidana naselja z minimalnimi zelenimi površinami ali celo brez njih.

Z ozelenjevanjem se ta negativen učinek »omili«. Lahko izboljšamo mikroklimo okolja kjer živimo: padavinska voda počasi izhlapeva, zmanjšuje se temperatura v poletnih mesecih, poveča se vlažnost zraka, rastline na strehi so tudi dober naravni čistilec, »filter« zraka, zmanjša se hrup...

Za samo streho je prednost v tem ker je zaščitena pred mahanskimi poškodbami in UV sevanji, poveča se masa strehe in s tem tudi njena toplotna akumulativnost, trajnost strehe je daljša, poveča se toplotna izolativnost in na koncu namesto grde, neurejene površine dobimo estetsko urejeno »zeleno površino«. Prav ta zelena površina nam lahko v popoldanskem času postane kotiček za sprostitev ali počitek.
Prednost ozelenjevanja streh je tudi v razbremenitvi kanalizacijskega sistema, ker se več vode akumulira na strehi, pPrincip preïčiščevanja zrakaPrincip pre�i��evanja zrakaočasi jo porabi rastlinski svet, nekaj pa počasi izhalpi (poveča se vlažnost zraka), nevarnost poplav je manjša.

Vse to govori v prid ozelenjevanju streh ampak moramo se zavedati, da je ta postopek ozelenitve potrebno izpeljati STROKOVNO. V primeru, da želimo poseg narediti na že obstoječi strehi moramo ugotoviti kakšno je njeno stanje, nosilnost in če ni zadovoljivih rezultatov,  pred ozelenitvijo streho moramo sanirati. Če je streha novejša (ali celo nova) se je vseeno treba prepričati, da je pripravljena na »ozelenitev«. Svetujemo, da ozelenitev vaše strehe prepustite strokovnjakom, ki vam bodo svetovali kakšna ozelenitev je primerna za vašo streho. Ekstenzivna, manj zahtevna in lažja ali intenzivna, za streho bolj obremenilna in težja za vzdrževanje. V naslednjih dneh bomo o ozelenjevanju streh še pisali, spremljajte dogajanje na naših straneh.

Lepo vas pozdravlja uredništvo nastrehi.net