Razmišljajte in živite zeleno

Zelena streha knjižnice v SeattluRazmišljajte in živite zeleno - New York - Zelena terasa s cvetočimi sedumi

Zelena oaza na vaši terasi ali strehi

Ozelenjevanje ni samo estetska pridobitev ampak veliko več kot si lahko predstavljamo – izboljšanje klime v urbanih sredinah.

Veliko se piše in govori o nevzdržnih pogojih bivanja v mestih zaradi nespoštovanja naravnih zakonov (prekomerne gradnje in premalo zelenih oaz v urbanih središčih). Bolj kot razpravljanje nas zanima REŠITEV.

Razmišljajte in živite zeleno - Zelena oaza - Fukoka, JaponskaRazmišljajte in živite zeleno - Zelena oaza - Fukoka, Japonska

Z znanimi primeri kako so se ozelenjevanja streših površin lotili v tujini tudi danes ni veliko seznanjenih in interesa za takšne teme v Sloveniji je zelo malo. In kako naj bi potem bile znane prednosti ozelenjevanja (o tej temi smo že veliko pisali na našem portalu)?

V tujini so ti procesi že v 90-tih prejšnjega stoletja kazali prve rezultate in danes je kot primer uspešne zgodbe na prvem mestu New York in tudi nekatera druga velika mesta v USA, Kanadi in celo Evropi poskušajo z ozelenjevanjem spremeniti klimo velemest. Prekomerna, nepravilno načrtovana pozidava je pripeljala v nemogoč položaj tudi nekatera slovenska mesta. Pod »nemogoč« je mišljena minimalna količina zelenic (v nekaterih središčih so zelenice spremenili v parkirišča) in zasajenih dreves (padla so tudi nekatera zakonom zaščitena). V velikih mestih tudi drugje po svetu imajo problem prekomerne pozidanosti in se srečujejo z onesnaženim ozračjem. Probelm so začeli reševati s spremembo zakona (država), ki pogojuje vsako novo gradnjo ali sanacijo ravne strehe s zeleno streho ali teraso.

Razmišljajte in živite zeleno - Zelena terasa Carington, Zelene strehe DunajRazmišljajte in živite zeleno - Zelena terasa Carington, Zelene strehe Dunaj 

In kako je v Sloveniji? Tudi pri nas se gradi (kljub recesiji) in obnavlja in veliko je ravnih streh, katere lahko spremenimo v tako potrebne zelene površine. V čem je potem problem, da pri nas zelene strehe lahko preštejemo na prste ene roke? Verjetno nekje v nerazviti zavesti ljudi (večinoma na vodilnih položajih, državnih uradnikih ...), ker še vedno ne razumejo, da bi takšen način gradnje (življenja) imel veliko prednosti za nas in prihajajoče generacije...

Vaš zeleni nastrehi.net!

Razmišljajte in živite zeleno - Zelena streha knjižnice SeattleRazmišljajte in živite zeleno - Zelena streha knjižnice Seattle