Sanacija azbestnih streh

Sanacija ostrešij z malim naklonom ter kritino, ki vsebije azbestSanacija ostrešij z malim naklonom ter kritino, ki vsebije azbest

Sanacija ostrešij z malim naklonom ter kritih s kritino, ki vsebije azbest

Na podlagi statističnih podatkov je  v Sloveniji kar nekaj objektov kritih s strešno kritino, ki vsebuje azbestna vlakna.
Ste tudi vi lastnik objekta s streho nižjega naklona?
Se odločate za sanacijo svoje strehe?

Kaj je azbest?

Azbest je skupno ime za vrsto naravnih mineralnih vlaken. Odporen je na kislino, lužila in visoko temperaturo. Zaradi omenjenih lastnosti, so ga v preteklosti v veliki meri uporabljali v industriji in gradbeništvu. Pri izdelavi strešnih plošč so ga primešali cementu, kar mu je dalo pri relativno majhni debelini, dokaj veliko trdnost. Azbest, vezan na tak način se iz izdelkov ne sprošča, razen če izdelek ni poškodovan, dotrajan ali se ga obdeluje (žaga, vrta, reže, brusi).

Azbestna vlaknaAzbestna vlakna

Azbest ima vlaknato zgradbo. Vlakna se zelo rada lomijo v vzdolžni smeri, pri čemer nastajajo tanjša, iglam podobna vlakna. Ker so tako majhna, da jih ne vidimo in so brez vonja jih lahko vdihavamo, ne da bi za to vedeli. Pri vdihavanju lahko pridejo vlakna globoko v pljuča in povzročijo bolezni, kot so azbestoza in pljučni rak.

Med prvo izpostavljenostjo in pojavom znakov bolezni  lahko mine tudi 40 let. Življenjska doba takšne kritine je od 30 do 40 let. Slovenija je leta 1996 (Ur.l.RS št. 567/1996) uvedla prepoved  in promet z azbestnimi izdelki in s tem hkrati tudi zagotovila sredstva za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v ne azbestno. Dovoljena je le uporaba azbestnih izdelkov, ki so bili na dan 28.06.2001 že v uporabi. Do kdaj morajo biti izdelki odstranjeni, slovenska zakonodaja ne določa.

Kako pristopimo k sanaciji takšnega ostrešja?

Stara azbestna kritina (valovitke), ki jo je potrebno zamenjati - saniratiStara azbestna kritina (valovitke), ki jo je potrebno zamenjati - sanirati

Da se prepreči, oziroma zmanjša emisijo azbestnih vlaken v okolje, so predpisana obvezna ravnanja pri rekonstrukciji ali vzdrževanju takih ostrešij (Ur.l.RS št. 72/01 in 41/04). Ta tudi pravi, da lahko dela manjšega obsega (površina ostrešja do 1000m²) opravljamo brez dovoljenja za odstranitev azbesta. (6. člen pravilnika).
Preden se prične z odstranjevanjem azbestno cementnih plošč, se mora plošče pred delom z njimi ali pred premikanjem zmočiti. Močenje se izvaja z razprševanjem ali škropljenjem, s pršilci z nizkim pritiskom. Plošče se mora pri odstranjevanju dvigovati in ne izpuliti ali lomiti. Kavlje, žeblje ali vijake s katerimi so plošče pritrjene, se mora odstraniti na način, da plošč pri tem ne poškodujemo. Prav tako pri demontaži plošč ne smemo rezati, vrtati ali brusiti. Če plošč ne moremo odstraniti brez uporabe orodja je pomembno, da se uporablja izključno ročna orodja ali mehanične pripomočke z vgrajenimi HEPA filtri.

Spuščanje azbestnih plošč s strahe s pomočjo digalaSpuščanje azbestnih plošč s strahe s pomočjo digala

Plošče ne mečemo s strehe, na tla jih spuščamo s primernim dvigalom. Plošče se na tleh ponovno omoči, ter nato zloži v skladovnico na leseno paleto, ki jo nato nepropustno ovijemo s polietilensko folijo.

Deponiranje odpadne strešne kritine

Ustrezno demontirano in za transport pripravljeno odpadno strešno kritino moramo tudi trajno, ustrezno deponirati na za to namenjenih odlagališčih nevarnih odpadkov. V Sloveniji imamo 5 zbiralcev gradbenih odpadkov, ki imajo dovoljenje za zbiranje azbestno cementnih odpadkov in 18 zbiralcev, ki imajo izdana okoljevarstvena dovoljenja za odlaganje tovrstnih odpadkov. Pomembno pri sami oddaji je, da si pridobimo evidenčni list o ravnanju z odpadki, ki je dokazilo o oddaji azbestnih odpadkov zbiralcu.

Priprava podkonstrukcije

Pregled in priprava podkonstrukcijePregled in priprava podkonstrukcije

Po odkritju obstoječe strešne kritine je seveda potrebno preveriti stanje strešne konstrukcije. Poškodovane ali dotrajane nosilne elemente ostrešja zamenjamo. V določenih primerih obstaja tudi možnost, da lahko novo strešno kritino pokrijemo na obstoječe letve prejšnje kritine. Opečni strešniki TONDACH imajo glede na širok izbor oblik in dimenzij, možnost vgradnje na letvanje v razponu od 15 do 40 cm. Potrebno je samo preveriti ali ustreza naklon in razmik letev za določen strešnik. Kot primer navajamo strešnik Norma, ki ima možnost vgrajevanja na naklon od 20° naprej z razmikom letvanja od 33,5 - 39 cm ali strešnik Landach Verschibeziegel od naklona 25° naprej z razmikom letev 28 - 34cm. Vsekakor pa je priporočljivo, da ko že saniramo ostrešje izvedemo tudi prezračevalni kanal. Pri ponovnem letvanju ostrešja posvečamo pozornost tudi morebitni izravnavi ostrešja zaradi povesov, ki so morebiti nastali z leti.

Strešniki Tondach primerni za nižje naklone strehStrešniki Tondach primerni za nižje naklone streh

Teža strešne kritine

Polaganje strešnikov na pravilno pripravljeno podkonstreukcijo, sekundarno kritino in prezračevalni kanalPolaganje strešnikov na pravilno pripravljeno podkonstreukcijo, sekundarno kritino in prezračevalni kanal

Pogosto vprašanje, ki se pojavlja investitorjem. Vedeti moramo, da koristno obtežbo strešne konstrukcije predstavlja sama strešna konstrukcija z lastno težo, teža toplotnih izolatorjev, finalnih oblog (mavčne plošče, razne lesene obloge), strešna kritina in največji delež obtežbe, ki ga prispeva teža snega.

Večina ostrešij tako brez težav prenese za cca 20kg težjo opečno kritino od obstoječe, vgrajene kritine. Pri izgradnji ostrešij se je v preteklih letih večinoma uporabljala dimenzija škarnikov (špirovcev) 12/14cm, ki ob pravilni podpori s strani zidnih, vmesnih in slemenskih leg brez težav prenašajo obtežbe, ki delujejo na ostrešje.

Če vseeno obstaja dvom o nosilnosti ostrešja, se lahko o tem posvetujete z statikom, ki vam bo na podlagi ogleda izdelal statično presojo za vaš objekt.

Izbira kritine

Slika s sejemske predstavitve na sejmu DOM - sanacija azbestnih strehSlika s sejemske predstavitve na sejmu DOM - sanacija azbestnih streh

Pomembno pri izbiri ustreznega strešnika je predvsem naklon ostrešja. Pri opečni kritini namreč večina ljudi vedno pomisli na strešino s precej strmim naklonom in rdečo barvo. Moderna tehnologija nam danes omogoča zelo detajlno izdelavo strešnikov, ki jih je možno vgrajevati na naklone od 15° naprej. K temu pripomore tudi vgradnja sekundarnih kritin, ki nam dovoljujejo zmanjšanje minimalnih naklonov strešnikov za dodatnih 5°.

Sulm Verschibeziegel, Carmen, Mulde Verschibezigel so strešniki, ki so primerni za vgrajevanje na najnižje naklone (od 15°). Z minimalnim naklonom 20° jim sledijo Norma, Wiener Norma, 25° Fidelio, Landdach, Landdach Verscibeziegel, Strangfalz gepresst, Bobrovec. Od 30° stopinj naprej pa lahko izbiramo med celotnim asortimentom opečnih kritin TONDACH®.

Prezračevalni kanal

Pravilna izvedba prezračevalnega kanalaPravilna izvedba prezračevalnega kanala

Pri izvedbi zračnega kanala na obstoječe špirovce najprej položimo sekundarno kritino, ki nam fizično loči podstreho od funkcionalnega dela ostrešja (kritine). Izvedba zračnega kanala je obvezna pri ostrešjih, pod katerimi se nahajajo bivalni prostori (mansarda). Višina zračnega kanala je pogojena z naklonom ostrešja in dolžino škarnikov. Daljši so škarniki (špirovci) in manjši naklon, večja mora biti višina prezračevalnega kanala. V večini primerov ostrešij bo zadostovala višina 5 cm.

Sekundarna kritina

Sekundarne kritine, grebenski elementi, snegolovi in ostali strešni elementi Sekundarne kritine, grebenski elementi, snegolovi in ostali strešni elementi

Sekundarne kritine ločimo glede na način in vrsto vgradnje. Tako ločimo paronepropustne sekundarne kritine, ki jih vgrajujemo na neizkoriščena ostrešja in par

opropustne sekundarne kritine, ki se vgrajujejo na neizkoriščena ostrešja. Obvezno pa jih vgrajujemo na ostrešja z izkoriščenim podstrešnim prostorom. Glede na način vgradnje ločimo sekundarne kritine za polaganje direktno na toplotno izolacijo (TONDACH TUNING FOL-N) in sekundarne kritine za polaganje na podeskano podkonstrukcijo (TON

DACH TUNING FOL-K).

Zračenje

Sekundarna kritina in zračni kanalSekundarna kritina in zračni kanal

Zelo pomemben dejavnik za pravilno funkcioniranje strehe in s tem tudi strešne kritine je prezračevanje. To pomeni, da bomo pod kritino zrak v kapnem predelu strehe dovajali, ter v najvišjih točkah strehe odvajali (zračniki, sleme, greben). To v praksi, v večini primerov zagotovimo z zračniki, ki poskrbijo za odvod zraka nekje v preseku cca 20-30cm²/kom, kar je premalo. Tako moramo zagotoviti dodaten odvod zraka v slemenu in grebenu.

Pri tem dodajmo še nekaj osnov prezračevanja. Kot osnovo smo povzeli predpis DIN 4108-3. Pri prezračevanju govorimo o minimalnem preseku odprtin za dovod zraka, ki ne sme biti manjša od 200cm²/m1 ali 2‰ kvadrature strehe za pas širine 1m v smeri kap-sleme, ter presek 0,5‰ za odvod zraka v področju slemena.

Sleme in greben

Pravilna izvedba slemena z uporabo slemensko grebenskega traku z uporabo sponkPravilna izvedba slemena z uporabo slemensko grebenskega traku z uporabo sponk

Ta dva elementa strehe se pokrivata s slemenjaki in se nahajata na stičiščih najvišjega dela strešnega krila. Sleme v vodoravni liniji, greben v poševni liniji. Slemenjake so včasih na grebenih in slemenih polagali v malto (mokra montaža). Malta je poskrbela, da veter slemenjakov ni pometal z strehe in da pod kritino ni nanašal prahu, listja, pršiča, … Z uvedbo slemensko grebenskih trakov ali elementov, pa se je začela pojavljati suhomontažna vgradnja slemenjakov. Prezračevalni trakovi so skupaj s sponkami za slemenjak nadomestili malto. Sponka, kot element za pritrjevanje, slemensko grebenski trak ali element, pa kot zaščita pred nanosom prahu,listja, pršiča …

Z uporabo teh elementov smo pridobili možnost za dodatno odvajanje zraka v predelu slemen in grebenov. Pri izvedbi suhomontažnega slemena je potrebno sam slemenjak privzdigniti od kritine za cca 10mm, kar lahko storimo z slemensko letvijo ali desko. Priporočljiva je izvedba s slemensko desko, kajti le ta nam v zimskem času preprečuje prehod toplega zraka (južna stran strehe) na nasproti ležečo severno stran strehe in s tem tudi nastajanje žledu. S tako vgrajenimi slemenjaki bomo poskrbeli za prezračevanje ostrešja tudi v slemenu in grebenu (100-130cm²/m1/ na stran slemena).

Ravni zaključek strehe

Ravni zaključek ostrešja lahko zaključimo z pločevinasto obrobo ali z zaključnimi elementi, ki jim pravimo krajniki. Krajniki so prav tako kot ostali opečni elementi strešne kritine iz naravnega materiala, gline. Z njihovo vgradnjo dodamo strehi še en detajl, ki poveča funkionalnost in polepša vizualni izgled strehe. Prav tako se z njihovo vgradnjo izognemo nabiranju umazanije ali listja pri prehodu opeke na obrobo iz pločevine. Kot prednost, pa lahko poudarimo tudi garancijo 33 let za vgrajene elemente in dolgo življenjsko dobo 80-100 let.

Snegolovi

Snegolovi na strehiSnegolovi na strehi

Da nam sneg ne bi zapadel na strehe ne moremo preprečiti. Kot dober gospodar pa lahko poskrbimo, da le ta ne bo padel s strehe in povzročil materialno škodo ali celo poškodoval mimoidoče. Na ostrešje imamo tako možnost vgraditi kovinske točkovne snegolove. Ti so iz vroče cinkane pločevine, ter prašno brizgani v izbrani barvi kritine. Posebej so prilagojeni vsakemu strešniku tako, da silo snega prenašajo preko strešnika na strešno konstrukcijo na področjih, ki maksimalno zmanjšajo možnost loma strešnikov pod večjimi obtežbami snega. Nekoliko manj poznana je izvedba zaščite pred zdrsom snega s snegolovnimi strešniki. Snegolovni strešniki so enake oblike kot osnovni strešnik, vendar z dodanim snegolovnim nosom. Njihova prednost je v tem, da so v celoti izdelani iz naravnega materiala, gline in tako tudi barvo usklajeni z barvo kritine. Vgrajujejo se na strešine z naklonom do 35° (stiskani strešniki) in 40° (vlečeni strešniki). Na večje naklone se vgrajujejo v kombinaciji s tračnimi snegolovi. Točkovne snegolove vgrajujemo v drugi, načeloma tudi tretji vrsti strešne kritine, ter po preostalem delu strešine glede na naklon in količino, snežnih padavin (2 do 3,6 kom/m²).

TONDACH TUNING

Pod tem imenom se skriva dodatni nekeramični material, brez katerega si skoraj ne moremo predstavljati brezhibnega delovanje strehe. Nekaj elementov, kot so folije in snegolovi smo že omenili. Priporoča se uporaba različnih sponk za pritrjevanje slemenjakov in strešnikov, zaščitne mrežice za prezračevalne odprtine v kapu in slemenu.

Barve strešne kritine TONDACH

S pomočjo moderne tehnologije je mogoča proizvodnja strešnikov v različnih barvah. Poznamo engobirane strešnike, katerih značilnost so barvni odtenki brez sijaja (mat) in glazirane katerih značilnost je sijaj. Med engobami lahko izbirate med rdečo, antik, bakreno rjavo, temno rjavo, črno, skrilavo sivo, sivo, svetlo zeleno, temno zeleno in peščeno antik. Pri glazurah pa so na voljo zelena in modra v več odtenkih, rjava, siva in bela. AMADEUS glazura daje možnost treh barv (rdeča, črna, natur). Engobe in glazure nam omogočajo, da zunanjo podobo našega objekta barvno uskladimo s streho, ki ji pogosto rečemo tudi peta fasada.

Kreditiranje okoljskih naložb občanov

Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, je v letu 2006 objavil javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Omogoča kreditiranje sanacij oziroma nadomeščanja gradbenih odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi. Dodatne informacije dobite na Ekološkem skladu Republike Slovenije, javnem skladu, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana tel. (01) 241-48-20 ali na spletni strani www.ekosklad.si.

 

Tondach logoTondach Slovenija d.o.o., Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Tel. 02 588 86 00, fax 02 588 86 50
Oddelek prodaje:
02 588 86 16
02 588 86 17
02 588 86 18
02 588 86 19
Tehnično svetovanje:
Boštjan Kalamar Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Tomaž Strehar Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pod streho Tondach® je prijetno spoznanje, bila je dobra odločitev.

www.tondach.si
www.tondach.com