Drugačne lesne zveze iz Danske

ImageImage
Drugačne lesne zveze iz Danske

Pri izvedbi najrazličnejših lesnih zvez, ki so se do sedaj izvajale po tradicionalni metodi s čepljenjem, zarezovanjem, usekavanjem, opiranjem, žebljanjem itd., se vedno pogosteje uporablja sistem kovinskega okovja danskega proizvajalca, firme SIMPSON Strong Tie – BMF

Okovje je izdelano iz hladno oblikovane jeklene pločevine in zaščiteno proti koroziji z vročim cinkanjem, za posebne potrebe pa je na voljo tudi v nerjavni A4 izvedbi.

Nosilni elementi BMF okovja so kot sistem preizkušeni na »nemškem institutu za gradbeno tehniko« v Berlinu (DifB), imajo ustrezen atest po DIN normah in so dovoljeni za uporabo v stavbarstvu. Evropski atest (EOTA) je v pripravi.

ImageImage

ImageImagePravilno izbiro ustreznega BMF veznega elementa omogočata tehnični katalog in statični priročnik, v katerem so podane tudi vse potrebne statične vrednosti.
Z okovnjem BMF je možno izvesti vse znane klasične lesne zveze, sistem pa poleg tega omogoča tudi izvedbo povsem izvirnih, individualnih lesenih konstrukcij, pri katerih bi tradicionalne lesne zveze »odpovedale«, ali pa bi bila izvedba predraga. Najpomembnejše prednosti BMF okovja so:
 • Znatno olajšano tesarsko delo
 • Hitrejša izvedba del - bistven prihranek pri izdelavnem času
 • Lesne zveze so za razliko od klasičnih, izvedene brez oslabitev lesenih elementov konstrukcije, kar pomeni tudi do 45% prihranka pri porabi lesa.
 • Sistem omogoča racionalno izvedbo tudi zelo zahtevnih lesenih konstrukcij.
 • BMF okovje je prirejeno za vse standardne dimenzije rezanega lesa, za posebne dimenzije pa je na voljo po naročilu.

ImageImage
Izbira in uporabnost posameznih elementov BMF okovja je zelo raznovrstna; v nadaljevanju nekaj primerov s kratkom opisom.

 • BMF kotniki – širok izbor vsestransko uporabnih elementov, ki so zelo primerni npr. za: pritrjevanje lesenih stebrov, izvedbo ležišč preklad in nosilcev, pritrditev špirovca na lego, povezavo lesenega elementa z betonskim, jeklenim, ali zidanim delom objekta.
 • BMF čevlji nosilca se uporabljajo npr. za povezavo sekundarnih nosilcev z glavnimi pri strešnih in stropnih konstrukcijah, obešanje leg med lesene stebre, izvedbo menjalnikov pri strehah ali stropovih, montažo stropnih nosilcev na masivni del bjekta.

ImageImage
 • BMF ugreznjeni nosilci in spojniki za izvedbo skritih-nevidnih spojev npr.: lega-lega, lega-steber, steber-nosilci.
 • BMF sidro špirovca je namenjeno za sidranje strešnih ali stenskih elementov, kot npr.: špirovcev, leg, poveznikov, stenskih preklad, ipd., proti vplivu vetra (sesanje).
 • BMF luknjana pločevina-zaplate, deb. 2,0-2,5-3,0 mm s sistemsko razporejenim žebeljnimi luknjami, za izvedbo raznih konstruktivnih vozlišč in sidranje lesenih konstrukcij v beton.


ImageImage
Proizvodni program obsega tudi vrsto namenskih elementov, kot npr.:
 • BMF ležišča (podpore) stebrov in soh za sidranje v temeljno podlago za vgradnjo med betoniranjem ali za naknadno vgradnjo na gotov temelj.
 • BMF oporniki za pritrjevanje leg in nosilcev v naklonu.
 • BMF Gerberjev poveznik za topo stičenje nosilcev v ničelni točki momenta.
 • BMF univerzalni poveznik za križne povezave raznih elementov konstrukcije


 

 

Posebno pomembni za izvedbo konstruktivnih lesnih zvez so kot nujen sestavni del sistema, BMF obročasti žeblji, in tesarski obročasti žeblji, ki so ključen nosilni element. Obročasto nazobčano steblo čebljev za večkrat poveča silo izvleka, ki jo zmorejo prevzeti, kar skupaj s stalno kontrolirano kvaliteto materiala zagotavlja izredno trdnost lesne zveze.

Podjetje Procon&bau
uradni  zastopnik za področje Slovenije

ImageImage