Lesene inženirske konstrukcije

ImageImage
Lesene inženirske konstrukcije

Lesene konstrukcije za različne namene vzbujajo pozornost s svojo edinstvenostjo in naravnostjo. Za izdelavo lesenih lepljenih nosilcev v gradbeništvu (in tudi za preostale lesene sestave oziroma gradnje) so zelo pomembne fizikalne in elasto-mehanske lastnosti lesa, ki izhajajo iz njegove zgradbe in uporabljene tehnologije izdelave.
Med fizikalnimi lastnostmi imajo velik pomen prostorninska masa, vlažnost, krčenje in nabrekanje, toplotna prevodnost in gorenje.
ImageImage

ImageImage Prostorninska masa je pri domači smreki pri vlažnosti nič odstotkov (0 %) od 300 do 640 kg/m³ in se z višanjem vlažnosti veča. Nizka prostorninska masa izdelkov iz lesa v primerjavi z drugimi gradbenimi materiali pa pomeni prednost pri prevozu in montaži objekta. Vlažnost lesa, uporabljenega v gradbeništvu, je od sedet do dvajset odstotkov.
Pri izdelavi lepljenih nosilcev vlažnost ne sme presegati petnajstih odstotkov zaradi tehnoloških lastnosti, potrebnih za kakovostno lepljenje. Prav vlažnost ima največji vpliv na krčenje in nabrekanje lesa, zato so postavljene omejitve za možne širine lamel v lepljenem nosilcu, saj bi premočno delovanje lesa zmanjšalo mehanske lastnosti nosilca. Za uporabo v gradbeništvu so pomembne tudi toplotne lastnosti lesa. Lepljeni nosilci imajo dobre ognjeodporne lastnosti, saj les od 300- do 400-krat počasneje prevaja toploto kot jeklo. Ta lastnost povzroči, da je napredovanje ognja počasno, prevodnost pa še zmanjša zoglenela plast, ki se ustvari pri gorenju. Tako lepljeni nosilci pri gorenju ne izgubijo oblike, ognjeodpornost pa z večanjem prečnih prerezov naglo narašča.

ImageImage Pri elasto-mehanskih lastnostih je trdnost lesa odvisna od drevesne vrste, prostorninske mase, vlažnosti in od smeri delovanja obremenitve. Za projektiranje pomembne lastnosti so tlačna in natezna trdnost, strižna trdnost in elastični modul. Natezna trdnost lesa pri idealnem lesu je od dva- do 2,5-krat večja kot tlačna, medtem ko sta tlačna in natezna trdnost pri normalnem lesu, absolutno gledano, približno enaki. Prav na področju povečevanja upogibne trdnosti lepljenih nosilcev je v literaturi zaslediti izsledke številnih raziskav čimbolj smotrne uporabe lesa s prednapenjanjem in armiranjem lesenih nosilcev. S tem je možna tudi uporaba lesa nekoliko slabše kakovosti, ki pa mora biti z vidika varnosti še vedno zadostna.

ImageImage

Poleg gospodarne uporabe ima lepljen les tudi dobre mehanske lastnosti, saj je razmerje trdnosti in mase v primerjavi z betonom petkrat ugodnejše za les. Vse tehnološke zahteve, uporaba najmodernejših izdelovalnih tehnologij in izbira najprimernejših lesnih vrst pa ni dovolj, če pri tem nista zagotovljeni gradbena in po potrebi tudi kemična zaščita, s katero preprečimo, da bi se vzpostavili pogoji, ugodni za razvoj gliv in insektov.
Gradbene inženirske konstrukcije morajo poleg funkcionalnosti, ki je zelo pomembna, zagotavljati tudi ustrezno varnost in trajnost, pri čemer pa naj bodo gradnje čimbolj estetske, prijetne za bivanje in neškodljive zdravju uporabnikov. V prid tem zahtevam govorijo številne zgoraj omenjene lastnosti lesa in obstojnost različnih lesenih konstrukcij po vsem svetu. Temperaturne razlike lesu ne škodujejo in odlično uravnava vlago. Pri lepljenih konstrukcijah se te lastnosti še izboljšajo.
ImageImage Trajnost lesa v večini primerov presega običajno dobo uporabe gradbenih elementov. S sodobnimi tehnologijami lahko to trajnost celo še nekajkrat povečamo. Sodobni sistemi lesenih inženirskih konstrukcij so primerni skoraj za vse uporabljene mere objektov, tudi za razpone do 200 metrov. Zaradi odpornosti proti kemičnim vplivom in elektromagnetne nevtralnosti pa so zelo primerni tudi za objekte, namenjene kemični industriji in radiotelevizijski dejavnosti. V podjetjih HAAS GROUP med drugim izdelujemo lamelirane lepljene nosilce, lesena predalčja (paličja) s kovinskimi veznimi ploščami ter lesene stenske panele. Oblikujemo estetske arhitekturne elemente za področje montažne gradnje, primerne za vse vrste zgradb, kot so: industrijski objekti, športne dvorane, stadioni, hlevi, jahalnice, bazeni, poslovni objekti, nakupovalna središča. ImageImage V naši ponudbi lahko najdete tudi široko izbiro montažnih hiš ter okna in vhodna vrata priznanih evropskih izdelovalcev Hoco in Stabil ter Bayerwald. Nova lesna tvoriva in izdelki sodobnih tehnologij izdelave ter zaščite omogočajo ob načrtnem arhitektonskem in gradbenem pristopu funkcionalno kar najboljše, estetske, konkurenčne in okolju prijazne rešitve gradbenih objektov za različne namene oziroma uporabo.
Aleš Zorec,
univ. dipl. inž. lesarstva
ImageImage