Lesena ostrešjaSrednjeveški grad Hylton / AnglijaSrednjeveški grad Hylton / Anglija
Srednjeveški grad Hylton / Anglija
Stavbarstvo srednjega veka je zelo raznoliko, od lesenih hiš do gradov, palač in trgovskih središč. Lesene hiše so imele lesena ostrešja prekrita s slamo. Gradovi zidani iz kamna so imeli večinoma kamnito streho (delno tudi prekrito s skodlami in slamo), ker je bila izredno težka se je opirala na močne lesene tramove, kamniti strešniki so bili položeni tako, da so se delno prekrivali.

Predjamski grad - Postojna / SlovenijaPredjamski grad - Postojna / Slovenija
Predjamski grad - Postojna / Slovenija
Trgovska središča (Rusija) so bila obdana z visokim zidom in stražarskimi stolpi, znotraj so bile lesene hiše z lesenim ostrešjem in slamnato streho.Trgovska središča (Rusija) so bila obdana z visokim zidom in stražarskimi stolpi, znotraj so bile lesene hiše z lesenim ostrešjem in slamnato streho.
Trgovska središča (Rusija) so bila obdana z visokim zidom in stražarskimi stolpi, znotraj so bile lesene hiše z lesenim ostrešjem in slamnato streho.

Na prehodu srednjega veka v novi vek je bilo veliko mest uničenih (zaradi kuge, potresov, vojn), razpolovilo se je število prebivalcev. Začela so se preseljevanja in počasi si je stavbarstvo znova opomoglo. Nastajala so nova naselja, katera so prerasla v mesta. Gradile so se premožnejše gosposke hiše, podeželske vile, gradovi z obzidji in revnejše hiše na obrobju (lesene prekrite s slamnatimi strehami, skodlami, korci)
V današnjem času opažamo, da je arhitektonski videz zelo pomemben - vendar je potrebno uskladiti prostor na katerem bo »zraslo« novo naselje ali poslovni objekt in stroko. Brez tega bomo še vedno slišali komentarje kot so: »to naselje je lepo«, »to naselje nima zelenih površin«, »ta poslovna stavba sploh ne paše v to okolje«...

SLOVENIJA

Kulturna »stavbna« dediščina Slovenije je bogata zaradi raznolikosti pokrajin (260 različnih naravnih krajin in 74 arhitekturnih krajin). Avtohtona arhitektura je izkoristila možnosti, ki jih ponujajo lokalni materiali (kamen, les, slama...) in lastna delovna sila.

Brdo / LukovicaBrdo / Lukovica
Brdo / Lukovica

Stabarstvo bronaste dobe / okolica OrmožaStabarstvo bronaste dobe / okolica Ormoža
Stabarstvo bronaste dobe / okolica Ormoža
Na področju Slovenije so že v bronasti dobi nastale prve naselbine-gradišča v obdobju selitve vzhodnih plemen na zahod. Gradili so koče iz kamna in lesa z lesenimi ostrešji, prekrite s slamo, trsjem, mahom... Taka naselja-gradišča so nastajala do prihoda Rimljanov. V obdobju rimske vladavine se je začelo pospešeno graditi: ceste, templje, rimske vile in toplice... Ostrešja so bila lesena in večinoma prekrita z kamnitimi strešniki.