Lesena ostrešja

Kazalo prispevkov

 

LESENE STREŠNE KONSTRUKCIJE

Z lesenimi strešnimi konstrukcijami se v zgodovini srečujemo že 10.000 let pr. n. š.. Takratna bivališča so bila dokaj trdno zgrajena, ostrešje je bilo narejeno iz debelejših, neobdelanih vej na katere so polagali živalske kože.

Rekonstrukcija BabilonaRekonstrukcija Babilona
Rekonstrukcija Babilona
Na nekaterih drugih področjih kot na primer v Turčiji (neolitsko naselje  7000 let pr. n. š.), rekonstrukcija strehe takratnega časa narejena na podlagi ohranjenih odlomkov nam govori o ostrešju iz lesenih tramov, prekritemu s trstičjem in zamazana z blatom.

Tudi na drugih področjih Evrope, Azije, Afrike in v »Novem svetu« Ameriki so se naselja razvijala (predvsem v plodnih rečnih dolinah) s tem pa tudi stavbarstvo. Pozidava in načini prekrivanja streh so bili različni, odvisno od klimatskih pogojev, gradili so se (najdišča iz bronaste dobe): hrami, templji, obrambni stolpi, palače kot tudi skromnejše stavbe za revnejše (hiše iz lesa in blata, redkejše iz opeke z lesenim ostrešjem prekrite s slamo, trstičjem).

Začetki enostavnih konstrukcijZačetki enostavnih konstrukcij
Začetki enostavnih konstrukcij

Kettska zgradbaKettska zgradba
Kettska zgradba
V železni dobi tudi v Evropi najdemo že pomembne stavbe kot je »velika stavba keltskih obredov«, na rekonstrukciji je vidno leseno ostrešje in slamnata streha.

Tudi v Aziji oz. bolj natančno na  Kitajskem se srečujemo z veličastnimi gradnjami kot je »Kitajski zid«. 

V Afriki (Zimbabve) so najdišča kamnitega gradišča z lesenimi hišami (lesena ostrešja pokrita s slamo).


Afrika ZimbabveAfrika Zimbabve
Afrika Zimbabve

V antični Grčiji in Rimu gradbeništvo doživi razcvet.

Rimska vila sezidana iz kamna, leseno ostre�je so prekrili s stre�niki. Stre�niki so bili iz kamna �elene oblike in barv, polagali so jih v okrasne vzorce.Rimska vila sezidana iz kamna, leseno ostre�je so prekrili s stre�niki. Stre�niki so bili iz kamna �elene oblike in barv, polagali so jih v okrasne vzorce.
Rimska vila sezidana iz kamna, leseno ostre�je so prekrili s stre�niki. Stre�niki so bili iz kamna �elene oblike in barv, polagali so jih v okrasne vzorce.
Rimske terme ali helenistična vila, lesena ostrešja prekrita z opečnato kritino.Rimske terme ali helenistična vila, lesena ostrešja prekrita z opečnato kritino.
Rimske terme ali helenistična vila, lesena ostrešja prekrita z opečnato kritino.

Rekonstrukcija dela ostrešja - GrčijaRekonstrukcija dela ostrešja - Grčija
Rekonstrukcija dela ostrešja - Grčija