Okolju prijazni energenti - lesna biomasa

         Več kot 50% Slovenije je poraslo z gozdovi (kočevska regija s celo 90%)

Več kot 50% Slovenije je poraslo z gozdovi (kočevska regija s celo 90%), les iz naših gozdov se večinoma uporablja v predelovalni, pohištveni industriji, gradbeništvu, nekaj malega tudi za kurjavo.

Pri predelavi lesa, poseki in ostalih opravilih z lesom nastajajo velike količine lesnih ostankov - veje, lubje, sekanci, žagovina...

Kako iskoriščamo lesne ostanke in ali jih sploh izkoriščamo?

V primerjavi z drugimi državami v EU, katere že leta vlagajo, razvijajo in uporabljajo obnovljive vire energije-lesno biomaso kot energent, je Slovenija v velikem zaostanku.

Les pripravljen na transport za lesno-predelovalno industrijoLes pripravljen na transport za lesno-predelovalno industrijo

 

Ne znamo izkoristiti priložnosti, katere večina drugih držav nima, da »domačo« surovino-lesno biomaso uporabimo kot energent. Nimamo izdelanih projektov za izkoriščanje lesne biomase in država še vedno ne ponuja finančne pomoči na tem področju.

Kaj je lesna biomasa? 

Lesene paleteLesene paleteLesni vir za izdelavo biomase: gozdni ostanki (manj kakovosten les, veje...), ostanki iz predelovalne industrije (krajniki, lubje, žaganje...), kemično neobdelan les (lesene palete, lesene gajbice oziroma ves uporabljen les...).
Ko govorimo o lesnem viru energije moramo našteti prednosti, katere se nam ponujajo: prisotnost tega vira tukaj, doma v Sloveniji (odpadejo stroški transporta), hitro obnovljiv vir energije s pametnim gospodarjenjem z gozdom, ne onesnažuje zrak (zanemarljiva emisija plinov), zmanjša se uporaba fosilnih goriv, kar pomeni  manjšo odvisnost od uvoza teh iz drugih držav, zaradi goste poraščenosti z gozdnimi površinami (posebej kočevska regja) pomeni izkoriščanje lesnega vira energije regionalni razvoj in nova delovna mesta.

Pospravljanje vejevja po podiranjuPospravljanje vejevja po podiranjuOstanki podrtih drevesOstanki podrtih dreves

Ali se bo naša država (vlada in neučinkovita ministrstva) pravočasno zbudila in z vzpodbudni projekti omogočila postopno menjavo načina ogrevanja. Tako bo pri naraščajočih cenah fosilnega goriva navadni državljan imel možnost izbire in v končni fazi denar bo ostal doma, pri domačih proizvajalcih lesne biomase (za zdaj govorimo o zelo majhnem številu domačih proizvajalcev lesne biomase in majhni vzpodbudi države na tem področju). Leseni peleti in briketi (stiskanci iz ostankov predelave lesa)

Lesni peletiLesni peleti

Lesni briketiLesni briketi

Poznamo različne velikosti peletov, zaradi različnih velikosti kurišč. Pri njihovi izdelavi se uporabljajo lesni ostanki (vsi zgoraj omenjeni lesni viri za izdelavo biomase).
Peleti so dobavljivi  v različnih količinah, odvisno od zmožnosti skladiščenja potrošnika (dobavljajo jih tudi v vrečah do 1400 kg ali za manjše potrebe v vrečah do 25 kg).

Briketi so večji stiskanci in so različnih oblik – okrogli, kvadratni... Najbolj primerni so za kurjenje kaminov, lončenih peči, savn... Dobavljivi so v večjih in manjših količinah.

Uredništvo nastrehi.net.