Dimnik in njegova funkcija skozi zgodovino

Dimnik in njegova funkcija skozi zgodovino Dimnik in njegova funkcija skozi zgodovino

Ko govorimo o zgodovini stavbarstva ne smemo pozabiti na »zgodovino dimnikov«.

Naši predniki (na vaseh) v svojih lesenih hišah niso imeli dimnikov ampak je dim uhajal skozi odprtino v strehi. V mestih (srednji vek) je bil dimnik pogosto lesen. Predvideva se, da so bili prvi zidani dimniki narejeni v kovačijah, ker bi leseni hitro zgoreli zaradi razbeljene žerjavice.

»Odprti ogenj«, na tleh, je bil nekoč edini vir toplote v enostavnih, lesenih kmečkih hišah in v meščanskih hišah kakor tudi v velikih dvoranah gradov.

Naši predniki so skozi leta spoznali nevarnost lesenih dimnikov. V Nemčiji so leta 1450 prepovedali njihovo gradnjo. Leta 1580 je knez von Sachsen, v Nemčiji, vpeljal »redno skrb« za dimnike v obliki službe, katero je imenoval »ometanje dimnikov«.

Prvi zidani dimnikiPrvi zidani dimniki

Dimnikar in njegov pomočnikDimnikar in njegov pomočnik

Takratni dimniki so bili dovolj široki za pristop (45 x 45 cm) in čiščenje, tiste z manjšim prerezom so običajno »ometali« otroci.

Leta 1788 (Anglija) je komisija za preiskovanje otroškega dela (po nalogu angleške vlade) določila, da »štiriletne otroke pošiljajo ometati dimnike neverjetne ožine«.

Včasih so revne družine dajale svoje otroke »v najem« za določena dela.

V Sloveniji poznamo zidane dimnike že zelo dolgo. Vsi smo slišali za »črno kuhnjo« in, da je tam bil tudi edini dimnik v hiši.

Dimnik so naredili skozi zidan in obokan strop črne kuhinje, imel je velik premer tako, da je »raufžnkerar« (dimnikar) splezal vanj po lestvi in čistil dimnik (raufnk) od smole in saj.

Dimnikarsko orodje - ščetka za ometanje dimnika

Črna kuhnaČrna kuhna

K sreči so se časi spremenili, tudi poklic dimnikarjev ni več samo »ometanje« dimnikov, postali so izvedenci za kurilne naprave.

V Sloveniji je poklic dimnikarja deficitaren, vse manj mladih se odloča za šolanje oz. za poklic dimnikarja.

Veliko kritik, vsako leto znova, slišimo na račun dimnikarskih služb/storitev (velika večina občanov trdi, da obstajajo samo zato, »da izstavljajo previsoke račune, glede, da storitve opravijo bolj slabo«, da ne svetujejo pravilno, v bolj zakotnih krajih Slovenije niso prisotni...).

Ali bo sprememba na področju dimnikarstva prinesla spremembe (večja konkurenca in nižje cene). Eni temu nasprotujejo (predstavniki dimnikarske dejavnosti) ker pričakujejo, da novi izvajalci ne bojo izvajali svojega dela dovolj kvalitetno (večja možnost nesreč).

Uredništvo nastrehi.net