Okolju prijazni energenti - lesna biomasa

         Več kot 50% Slovenije je poraslo z gozdovi (kočevska regija s celo 90%)

Več kot 50% Slovenije je poraslo z gozdovi (kočevska regija s celo 90%), les iz naših gozdov se večinoma uporablja v predelovalni, pohištveni industriji, gradbeništvu, nekaj malega tudi za kurjavo.

Pri predelavi lesa, poseki in ostalih opravilih z lesom nastajajo velike količine lesnih ostankov - veje, lubje, sekanci, žagovina...

Kako iskoriščamo lesne ostanke in ali jih sploh izkoriščamo?

V primerjavi z drugimi državami v EU, katere že leta vlagajo, razvijajo in uporabljajo obnovljive vire energije-lesno biomaso kot energent, je Slovenija v velikem zaostanku.

Continue Reading

Dimnik in njegova funkcija skozi zgodovino

Dimnik in njegova funkcija skozi zgodovino

Ko govorimo o zgodovini stavbarstva ne smemo pozabiti na »zgodovino dimnikov«.

Naši predniki (na vaseh) v svojih lesenih hišah niso imeli dimnikov ampak je dim uhajal skozi odprtino v strehi. V mestih (srednji vek) je bil dimnik pogosto lesen. Predvideva se, da so bili prvi zidani dimniki narejeni v kovačijah, ker bi leseni hitro zgoreli zaradi razbeljene žerjavice.

»Odprti ogenj«, na tleh, je bil nekoč edini vir toplote v enostavnih, lesenih kmečkih hišah in v meščanskih hišah kakor tudi v velikih dvoranah gradov.

Naši predniki so skozi leta spoznali nevarnost lesenih dimnikov. V Nemčiji so leta 1450 prepovedali njihovo gradnjo. Leta 1580 je knez von Sachsen, v Nemčiji, vpeljal »redno skrb« za dimnike v obliki službe, katero je imenoval »ometanje dimnikov«.

Continue Reading

Gradnja dimnika

Gradnja dimnika - štoklje na dimniku

Ko se odločamo o gradnji dimnika moramo že vnaprej vedeti, katero gorivo bomo uporabljali.

Pri gradnji hiše (vsaj v Sloveniji) premalo pozornosti namenjamo izbiri dimnika in strokovnem mnenju (večinoma je dimnik že zgrajen in šle potem se odločamo o tem, katero gorivo bomo uporabljali).

Kvalitetna in dobro izvedena gradnja dimnika nam omogoča realizirati različne moderne koncepte ogrevanja - vseeno je če so to fosilne ali regenerativne oblike energentov. To nam bo v bodočnosti omogočalo večje varčevanje, ker lahko iskoriščamo najbolj ugodne vire ogrevanj (fleksibilnost pri trenutnem spremljanju cen goriva na trgu in hitro prilagajanje).

Continue Reading