Zgodovina (kronologija) razvoja solarne tehnologije oz. uporabe sončne energije

Uporaba sončne energije ni »novost« in nekaj kar poznamo zadnja desteletja. »Razvoj ali slučajna« uporaba sončne energije šteje tisočletja nazaj.

Solarna energija skozi zgodovino

Popeljali vas bomo skozi zgodovino razvoja uporabe solarne energije:

Za prve štejemo slučajne požige v naravi, ki jih je povzročilo razbito steklo (toplota sončnih žarkov, ki sijejo na razbito steklo). Prvo proizvodnjo stekla zasledimo 3500 let pr.n.š. v Mezopotamiji in kasneje v Egiptu.


Stari Grki in Rimljani so uporabljali »goreča ogledala« v religiozne in vojaške namene. Leta 212 pr. n. š. je grški znanstvenik Arhimed uporabil nekakšno ogledalo (odsevnik), ki je usmerjalo svetlobo v želji, da naredi prvo orožje. Arhimedu je (domnevno) na takšen način uspelo zažgati rimske ladje pri obleganju Sirakuze (zapise o tem najdemo v knjigi Življenje Pompilija). Poskus je leta 1973 naredila grška mornarica in uspešno zažgala leseno ladjo na razdalji 50m in tako dokazala, da je Arhimedovo »orožje« res (lahko) delovalo.

Rimljani so zasteklili velike površine svojih kopališč, ker so ugotovili, da se prostor hitro ogreje in tako izkoristili sončno energijo za ogrevanje javnih površin in za ogrevanje rastlinjakov.

V novejši zgodovini se srečujemo s prvimi poskusi in velikim napredkom na področju izkoriščanja solarne energije:

Solarni kuhalnik | Horace de Saussure

Prvi komercialni bojler na solarno energijo

Parabolični sončni kolektorji

Pasive solarne hiše na Floridi

Solarna celica

Solar Challenger - risba

 • leta 1767, Švicarski znanstvenik Horace de Saassure je zaslužen za izgradnjo prvega sončnega kolektorja na svetu. Leta 1830 ga je na odpravi v Južno Afriko uspešno uporabljal sir John Herschel za kuhanje hrane
 • leta 1839 Francoski znanstveik Edmond Becquerel odkrije fotovoltaični učinek, ko eksperimentira z elektrolitsko celico
 • leta 1860 Francoski matematik Avgust Mouchet predlaga uporabo sončne energije za pogon parnih strojev. Idejo je uresničil v dveh desetletjih in zgradil prve motorje na sončno energijo, ki so jih uporabljali za različne namene.
 • leta 1883 Ameriški znanstvenik C. Fritts izkorišča sočne žarke in naredi prvo sončno celico
 • leta 1891, Baltimor, izumitelj Clarence Kemp patentira prvi komercialni bojler na solarno energijo (na streho nameščena posoda, črno pobarvana, zagrevana s sončno energijo je oskrbovala s toplo vodo).
 • leta 1905 Albert Einstein ob knjigi o teoriji relativnosti objavi tudi knjigo o fotovoltaičnih učinkih
 • leta 1908 W. J. Bailey iz družbe Carnegie iznajde prvi solarni kolektor z bakrenimi tuljavami (predhodnik današnjih solarnih kolektorjev)
 • leta 1912 podjetnik Frank Schuman na obali Nila (15 km od Kaira) zgradi parabolične sončne kolektorje za proizvodnjo vodne pare, ki je poganjala vodne črpalke (6000l/min.) za namaknje. Njegov velikopotezni načrt je bil gradnja velike »plantaže« sončnih kolektorjev na 20.000 m2 v Sahari. Načrte mu je preprečila I svetovna vojna, ter po vojni odkritje velikih zalog nafte v Iraku, Iranu in Venezueli. Solarno energijo je premagala nafta, vsaj za nekaj časa.
 • leta 1947, ZDA, veliko povpraševaje po pasivnih solarnih hišah, zaradi pomanjkanja energije (posledica dolge in izčrpajoče druge svetovne vojne)
 • leta 1954 je v ZDA »rojena« fotovoltaična tehnologija (D. Chapin, C. Fuller in G. Pearson) razvijejo silicijeve fotovoltaične celice v Bello-vih laboratorijih. Začetna učinkovitost je bila 4%, kasneje so dosegli 11% učinkovitost
 • leta 1955 je arhitekt F. Bridges zasnoval prvo poslovno stavbo, ki uporablja solarno energijo – pasivna poslovna stavba
 • leta 1960 Hoffman Electronics fotovoltaične celice dosegajo že14% učinkovitost
 • od leta 1970 smo priča še hitrejšem razvoju na področju fotovoltaike – podjetje ARCO Solar proizvaja več kot 1 MW fotovoltaičnih modlov v enem letu (na svetovni ravni).
 • leta 1981 Paul MacCready zgradi prvo letalo na solarni pogon (Solar Challenger), ki preleti Rokavski preliv
 • leta 1982 Avstralec H. Tholstrup s prvim avtomobilom na solarno pogon prevozi razdaljo med mesti Sydney – Perth (2800km) v 20 dneh. Istega leta Wolkswagen testira prve fotovoltaične nize, katere naj bi namestili na strehah.
 • leta 1983 fotovoltaične zmogljivosti presegajo 21,3 MW (na svetovni ravni)
 • leta 1999 v gradnjo nebotičnikov vse več vgrajujejo energetsko učinkovite fotovoltaične module. Na koncu 20 st. so fotovoltaične zmogljivosti dosegle že 1000 MW (na svetovni ravni).

V 21 st. se razvoj in raziskave na tem področju nadaljujejo.

Pomanjkanje klasičnih energij je občutiti tudi na cenah, ki se v zadnjem času pogosto zvišujejo. Cene »fotovoltaične energije« bodo z leti postale konkurenčne tradicionalnim virom električne energije. Podatki iz leta 2009 (Worldwatch Institute) kažejo, da je potencial solarne energije, med obnovljivimi viri, največji. Večji od vetra, vodne energije, biomase in plimovanja.

Pri gradnji ali obnovi objektov moramo v bodočnosti paziti, da bodo energetsko učinkovita. Stavbe naj bi imele ničelno letno potrebo po neobnovljivih virih energije.

Izkoristiti je treba potencial sonca – solarno energijo, kot varen in okolju prijazen vir.