TONDACH® še utrdil vodilno mesto med kritinami v sloveniji

  • z več kot 29% tržnega deleža ohranja vodilni položaj med kritinmi
  • do konca oktobra letos skupno prodanih 22.330.000 kosov kritine
  • realizacija desetih mesecev 2008 znaša 17.815.000 EUR
  • narašča proizvodnja strešnikov po naročilu za domači in tuji trg

TONDACH® še utrdil vodilno mesto med kritinami v slovenijiTONDACH® še utrdil vodilno mesto med kritinami v sloveniji

PROIZVODNJA PODJETJA TONDACH® SLOVENIJA d.o.o.

Vodja proizvodnje, Zvonko Anton Moravec,

je s proizvodnjo zadovoljen. V letu 2008 je  leta  potekala v skladu z zastavljenimi cilji. Do konca leta je sicer še en mesec, vendar  z gotovostjo trdijo, da bodo letos izdelali 18 mio kosov strešnikov, kar je za 1% več kot lani.
Skupno bodo v letu 2008 izdelali 12 mio barvanih strešnikov, 0,5 mio manj kot lani, 6 mio pa standardno naravno opečne barve. Tudi nebarvani strešniki imajo svoj čar. Ko se jih prime naravna patina, ustvari igro barvnih nians. To predstavlja naravni proces, saj se  prilagodi okolju.
Po naročilu so letos izdelali kar nekaj posebnih barv in oblik Bobrovca, s katerim so se pokrivale spomeniško zaščitene stavbe iz bogate kulturne dediščine.
Med drugim so izdelali  strešnik za tehnično univerzo v Budimpešti ter za stavbo na Rdečem trgu v Moskvi. V proizvodni enoti za pripravo engob in glazur za celotno skupino TONDACH® pa  uspešno realizirali  vsa naročila za  posamezne tovarne od Češke do Makedonije.
Naši načrti temeljijo na zmanjševanju proizvodnih stroškov in na razvijanju novih izdelkov, ki bi jih lahko ponudili tržišču. Od novih dodatnih elementov, talnih opečnih ploščic, do opečnih fasadnih plošč.
Z zadovoljstvom ugotavljajo, da so se v proizvodnji v tem letu uspeli prilagoditi precej večjemu povpraševanju po dodatnih opečnih  elementih in povečanemu povpraševanju po strešnikih, zaradi sanacije posledic neurij in toče.
Povečanja proizvodnje  pa v sedanji  krizni situaciji ne načrtujejo. So pa fleksibilni, saj na liniji izdelujejo skoraj 2000 različnih elementov glede na barvo in obliko izdelka.

POSLOVANJE DRUŽBE  TONDACH® SLOVENIJA d.o.o.

Direktor, Jože Štrakl,  

je poudaril, da ocenjujejo, da bodo do konca leta dosegli več kot  24 mio € skupnih prihodkov, s tem pa bo za dobrih 35% presežen rezultat iz preteklega leta. Tudi količinska prodaja bo s prodanimi 1,2 mio m2 streh rekordna in bo najboljši dosežek, ki jim je kdajkoli uspel.
Največ je k tej rasti prispeval izvoz engob in glazur iz naše proizvodne enota v Lukavcih, kjer so več kot 90% proizvodnje izvozili. Skupaj s strešniki in dodatnimi opečnimi elementi, pa ocenjujejo, da bodo do konca leta 2008 dosegli blizu 8,0 mio € realizacije na tujih trgih.
V obdobju desetih mesecev tega leta soo prodali 22.330.000 kosov kritine in dosegli iz tega naslova 17.815.000,00 € finančne realizacije. Lanski rezultati so s tem izboljšani količinsko za 3%  in   finančno za 18,6%.
S plačami so lovili inflacijo, večjih investicijskih vlaganj pa v letu 2008  ni bilo. Kljub temu, da so s poslovanjem v tem letu zadovoljni.
Brez dvoma jih čaka zelo zahtevno leto 2009. Kakšne bodo posledice krize na trgu gradbeništva in gradbenih materialov, še v celoti ni možno napovedati.  Načrt, kako se bodo spopadli s temi razmerami pa  je pripravljen. Pričakujejo padec povpraševanja, ki bo močnejši na področju investicijske gradnje, brez dvoma pa tudi na segmentu sanacij. Ob domačem trgu jih čaka izpad prodaje tudi na tujih trgih. Zelo donosna prodaja originalnih opečnih elementov na Hrvaško in Madžarsko bo bistveno manjša, ob tem pa bo padla tudi prodaja strešnikov na  najpomembnejše trge kot so Slovaška, Avstrija in Češka.
Ohranili so vodilni položaj na trgu kot proizvajalec in prodajalec opečne kritine v Sloveniji  in tudi v krizno leto 2009  stopajo z optimizmom