Odlog plačila za davčne zavezance

Odlog plačila za davčne zavezance – oškodovance v avgustovskem neurju

Vsi davčni  zavezanci, ki so v avgustovskem neurju utrpeli škodo, lahko do konca septembra zaprosijo za odlog plačila davčnih obveznosti. Vse potrebne informacije in vloge za fizične in pravne osebe so dostopne na spletni strani www.durs.gov.si/si/aktualno/oskodovanci_v_naravnih_nesrecah/ ali davčnih uradih in izpostavah.