Razpis Eko sklada za popravilo kritin

Razpis za brezobrestno posojilo za vse oškodovance v nedavnih neurjih – Eko sklad

Občani s stalnim prebivališčem na poškodovanih objektih, ki imajo namen popraviti ali zamenjati poškodovano strešno kritino ali toplotno izolacijo, lahko do 30.10.2008 zaprosijo za brezobrestno posojilo z odplačilno dobo do 10 let. Vloge je treba poslati na Eko sklad, informacije in vloga na spletni strani: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html.